Danmark - biblioteksvæsen

Danmark. Esbjerg Kommunes Hovedbibliotek, der er centralbibliotek for Ribe Amt, er opført 1982-84 efter tegninger af arkitekterne Ebbe Bjørn Andersen og Bo Jonassen. I den arkitektoniske udformning, et firefløjet anlæg med et indre torv, er der især lagt vægt på at samle udlånsarealerne til en helhed. Bygningens nettoareal er 7900 m2.

.

Artikelstart

Danmark - biblioteksvæsen, Forskningsbibliotekerne tjener forskning, studier og faglig virksomhed, samtidig med at de er åbne for alle.

Danmarks nationalbibliotek er Det Kgl. Bibliotek, siden 1990 forenet med Universitetsbibliotekets humanistiske afdeling; de øvrige universitetsfag varetages af Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Botanisk Centralbibliotek.

Nationale opgaver påhviler også Det Kgl. Bibliotek - Aarhus, der tillige betjener Aarhus Universitet. Af andre universitetsbiblioteker er det i Odense det betydeligste.

De store læreanstalters biblioteker er også på landsplan hovedbiblioteker for deres fag, fx Danmarks Pædagogiske Bibliotek, Danmarks Tekniske Videncenter & Bibliotek, Danmarks Veterinær- og Jordbrugsbibliotek, handelshøjskolernes og Kunstakademiets biblioteker.

Folkebiblioteker. Efter 100 års lokale initiativer til oprettelse af almuebiblioteker begyndte staten i 1882 at støtte disse, og med Biblioteksloven af 1920 skabtes et net af biblioteker med hele befolkningen for øje. De modtog lovbundne tilskud fra staten indtil 1983; siden da har kommunerne frit kunnet disponere mht. bibliotekerne, idet de dog ifølge loven er pligtige at opretholde et biblioteksvæsen.

Centralbibliotekerne, et i hvert amt, supplerer de lokale biblioteker i kraft af deres større bogbestand og informationsmuligheder. Folkebibliotekernes samlede bogbestand var i 2005 på ca. 28 mio. bd., og der registreredes 54 mio. udlån.

Et fælles organ for rådgivning og koordinering af alle landets biblioteker er Statens Bibliotekstjeneste, oprettet 1990 ved forening af Bibliotekstilsynet (grdl. 1920) og Rigsbibliotekarembedet (grdl. 1943).

I 1998 iværksattes det tværministerielle projekt Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF; fra 2004 DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek)), som skal skabe grundlaget for et netværk af informationstjenester for forskere og studerende.

Som et projekt under DEFF er oprettet deff.dk, som er de danske forskningsbibliotekers fællestjeneste; deff.dk giver en samlet indgang til netværket af danske forskningsbiblioteker og til vigtige informationsresurser, der findes på Internettet.

Læs mere om Danmark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig