Daniel Boëthius, 1751-1810, svensk moralfilosof. Boëthius var oprindelig tilhænger af Humes forankring af moralen i følelseslivet, men indså siden, at en sådan opfattelse ville føre ud i moralrelativisme; under indtryk heraf sluttede han sig til Kants opfattelse af fornuften som kilde til menneskets moralske handlinger. Dog afveg han fra Kant ved ikke at betragte pligt og tilbøjelighed som hinandens modsætninger.