DIA er en forkortelse for Danmarks Ingeniørakademi.