D.L. Clément, Daniel Louis Clément,1820-1877, dansk bogbinder i København, fra 1866 universitetsbogbinder. Sideløbende med sit flittige arbejde med håndindbundne bøger var han dansk pioner for brug af bogbindermaskiner og for udførelse af presseforgyldte, komponerede bind, dvs. ensartede partibind. Værkstedet blev videreført af Immanuel Petersen.