Condé, fransk slægt, sidelinje til huset Bourbon, benævnt efter området Condé-sur-l'Escaut. Slægtens stamfader var Louis 1. (1530-69), farbror til den franske konge Henrik 4. (1553-1610). Både Louis og hans søn Henri 1. (1552-88) var fremtrædende huguenotledere under 1500-t.s franske religionskrige. Sidstnævntes søn, Henri 2. (1588-1646), der var katolik, blev far til Louis 2. (1621-86), "Den Store Condé". Dennes sønnesøns sønnesøn, Louis Joseph (1736-1818), forlod Frankrig, da Revolutionen brød ud i 1789, og kæmpede mod de franske hære. Slægten uddøde med hans søn, Louis Henri Joseph (1756-1830), hvis søn, Louis Antoine Henri, hertug af Enghien, var blevet henrettet i 1804. Blandt slægtens medlemmer var flere fremtrædende militærpersoner.