Concino Concini, 1575-1617, fransk marskal. Concini, der var født i Italien, ledsagede i 1600 Maria Medici til Frankrig, da hun ægtede kong Henrik 4. Efter Henriks død 1610 blev Concini den reelle regeringsleder under dronningens regentskab for den unge Ludvig 13. I 1610 blev han statsråd og marquis d'Ancre og i 1613 marskal af Frankrig. Hans egennyttige politik og nedladenhed over for Ludvig 13. førte i 1617 til, at han med Ludvigs vidende blev dræbt af en kaptajn i den kongelige garde.