Civilretsdirektoratet, direktorat under Justitsministeriet. I 1982 blev Familieretsdirektoratet oprettet; det overtog tilsynet med forvaltningen af umyndiges og umyndiggjortes midler og successorfonde fra Overformynderiet, der samtidig blev nedlagt. I 1983 overgik sager om ægteskab, faderskab, bidrag, svangerskab, adoption, forældremyndighed, samkvemsret, sterilisation, kastration, kønsskifte samt navne fra Justitsministeriet til Familieretsdirektoratet, som herefter på ministeriets vegne har afgjort ankesager fra statsamterne og Københavns Overpræsidium. I 1989 overgik sager om fri proces og oprejsningsbevilling til direktoratet, som samtidig skiftede navn til Civilretsdirektoratet. Fondsregisteret (1983-91) hørte til sin nedlæggelse under Civilretsdirektoratet.