Christian Rantzau, 2.5.1614-8.11.1663, dansk-holstensk rigsgreve, overstatholder, søn af Gert Rantzau. Da Frederik 3. i 1648 blev konge, efterfulgte Christian Rantzau ham som statholder i Hertugdømmerne. I 1650 blev han tysk rigsgreve, og så store var hans jordejendomme, at han var en sikker långiver for den danske krone. Til trods for et dårligt forhold til dronning Sophie Amalie udnævntes han året efter Statsomvæltningen 1660 til overstatholder, en slags førsteminister, og som sådan tog han del i opgøret med Corfitz Ulfeldt.