Gert Rantzau, 1558-1627, holstensk statholder, søn af Henrik Rantzau. Fra år 1600 til sin død beklædte Gert Rantzau statholderembedet i Hertugdømmerne. Han fortsatte sin fars samarbejdspolitik med den danske krone, som han ydede både militær og økonomisk støtte. Rantzau var feltmarskal under Kalmarkrigen 1611-13 og under Kejserkrigen 1625-29 en slags stabschef for Christian 4.