Christian Jensen Lofthus, 1750-1797, norsk almuetalsmand. Lofthus drev ved siden af et præmieret landbrug ved Lillesand også savværk, handel og søfart, hvorved han kom på kant med borgerne i Arendal, der i 1782 fik ham dømt for brud på deres byprivilegier. Omvendt beskyldte Lofthus borgerne for privilegiemisbrug, ligesom han lagde sig ud med lokale embedsmænd, som han beskyldte for at berige sig på almuens bekostning. I 1786 opsøgte han to gange kronprins Frederik (6.) i København for at klage. Kronprinsen efterlyste beviser, og Lofthus mente dermed at have opnået officiel støtte for sin sag. Hjemme i Norge holdt han forbudte samlinger med almuen for at samle underskrifter og fik stor tilslutning. I flere tilfælde var han omgivet af bevæbnede tilhængere. Efter lokale myndigheders forgæves forsøg på at arrestere ham udstedte regeringen i København i 1786 arrestordre mod ham og nedsatte en kommission til at undersøge klagerne. Selvom denne gav Lofthus delvis medhold, gik den ind for, at han skulle straffes som urostifter. I 1787 blev Lofthus arresteret og ført til Akershus, hvor han i 1792 blev idømt livsvarigt fængsel; her døde han fem år efter. Lofthussagen medvirkede bl.a. til ophævelsen af kornmonopolet i 1788.