Christian Gottlob Heyne var en tysk klassisk filolog og bibliotekar og fra 1763 professor ved universitetet i Göttingen. Heyne udgav og kommenterede en række klassiske forfattere, bl.a. Homer og Vergil. Han rettede sin undervisning og forskning mod flere sider af den antikke litteratur, kunst og kultur og fik med sin brede tilgang til oldtiden betydelig indflydelse på udviklingen af den klassiske filologi.