Christian Günther var en svensk diplomat og var udenrigsminister 1939-45. Günther var gesandt i Oslo, da han blev udnævnt til udenrigsminister i Per Albin Hanssons samlingsregering. Han fik således ansvaret for den svenske regerings neutralitetspolitik under 2. Verdenskrig, hvis primære formål var at holde Sverige uden for krigen og sikre forsyninger til befolkningen. Det betød i de første år en vidtgående politisk og økonomisk tilpasning til tyske krav og medførte indgreb over for pressen. Med de ændrede krigskonjunkturer 1942-43 svingede politikken over i pro-allieret retning. Günthers protyske linje vakte kritik, ikke mindst i Norge, men han havde både regeringen og en bred folkelig opinion bag sig. Forsøget efter krigen på at gøre Günther til gesandt i København strandede på danske protester.