Charles Tilly, 27.5.1929-29.4.2008, amerikansk sociolog og historiker. Det gennemgående tema i Tillys værker er kapitalismen og statsdannelsens indvirkning på de europæiske befolkningers sociale og politiske liv. Hans hovedværker er From Mobilization to Revolution (1978), en teoretisk syntese om kollektive protestaktioner, og Coercion, Capital, and European States, A.D. 990-1990 (1990), hvor han analyserer fundamentale ændringer i statsstrukturen og søger at forklare nationalstatens dannelse.