Charles Dançay, ca. 1510-1589, fransk diplomat. Fra midten af 1500-t. arbejdede Dançay i Skandinavien for en tilnærmelse dels mellem de nordiske lande, dels mellem dem og Frankrig. Hans mægling under Den Nordiske Syvårskrig (1563-70) bidrog til freden i Stettin 1570. En del af hans korrespondance kendes i afskrift.