Stettinfreden, fredsaftale mellem Danmark, Lübeck og Sverige, indgået i december 1570 som afslutning på Den Nordiske Syvårskrig. Ifølge aftalen, som kom i stand på kejserlig foranledning, gav parterne afkald på alle territoriale krav. Det betød, at danskerne måtte tilbagelevere grænsefæstningen Älvsborg mod en erstatning på 150.000 rigsdaler fra svenskerne.