Chang Jiang

Flodtrafik på Chang Jiang.

.

Chang Jiang. Sluserne til Den store dæmning ved The Three Gorges under opførelse i 2002.

.

Chang Jiang. Flodtransport på Chang Jiang. Foto fra 1989.

.

Chang Jiang. Vandet strømmer ind til Sanxia-dæmningen, efter at en kontrolleret eksplosion har sprængt dens kofferdam væk 6.6.2006.

.

Kvægtransport på Chang Jiang.

.

Chang Jiang. Den store dæmning ved The Three Gorges under opførelse i 2002.

.

Chang Jiang, Yangtze Kiang, Kinas største flod og livsnerven i det subtropiske Centralkina. Sammen med sine mange og store bifloder afvander floden 1,8 mio. km2, dvs. 19% af Kinas samlede areal. Fra dens udspring i ca. 4500 m højde på det tibetanske plateau i Qinghaiprovinsen til udløbet i Det Østkinesiske Hav nord for Shanghai er hovedfloden 6380 km lang. Den mægtige vandføring, i gennemsnit 31.000 m3/s ved mundingen, er 17 gange større end for Kinas næststørste flod Huang He (Den Gule Flod).

Faktaboks

etymologi:
Navnet Chang Jiang er kinesisk og betyder 'den lange flod'.

Hovedflodens øvre løb med navnet Jinsha Jiang har et stærkt faldende forløb gennem tyndt befolkede bjergegne. I det mellemste løb strømmer den igennem det tæt befolkede Sichuan Bækken (Det Røde Bækken) og bryder gennem randbjergene mellem Sichuan og Hubei, hvor den før udløbet i det centralkinesiske lavland danner de berømte Tre Slugter, Sanxia. Ved bifloden Jinling Jiangs sammenløb med hovedfloden ligger millionbyen Chongqing. I sit nedre løb er Chang Jiang en udpræget og ofte stærkt mæandrerende lavlandsflod. En lang række søer ligger på den brede flodslette; de største er Dongting og Poyang Hu.

I det centralkinesiske lavland udgør Chang Jiang grundlaget for det kunstvandede landbrug. Monsunregn og kunstvanding muliggør her to årlige afgrøder. Op imod halvdelen af Kinas landbrugsproduktion foregår i Chang Jiangs afvandingsområde, herunder 70% af risproduktionen.

Vandføringen er ujævnt fordelt på årstiderne med halvdelen om sommeren, 1/3 om efteråret og mindst om vinteren. Når højvande i bifloder og i de forbundne søer undtagelsesvis falder sammen med højvande i hovedflodens øvre løb, kan voldsomme oversvømmelser indtræde, således som det fx skete i 1931, 1954, 1991 og 1998. Omfattende dige- og reservoirbyggeri har mindsket ødelæggelserne ved disse tilbagevendende højvander.

Chang Jiang udgør sammen med sine bifloder Kinas betydeligste vandtransportnet. Hovedflodens nedre og mellemste løb, i alt 2900 km, er sejlbare året rundt for store skibe.

Flodsystemets potentielle vandkraftresurser er enorme. De er beregnet til 230 GW ved middelvandføring, svarende til 43 % af Kinas samlede vandkraftpotentiale. Den første kraftværksdæmning over selve Chang Jiang, Gezhouba, blev bygget i 1980'erne ved Yichang neden for De Tre Slugter. I 1992 blev det efter mange års tovtrækkeri vedtaget at påbegynde verdens største og mest omstridte vandkraftprojekt, Sanxia-dæmningen, her med en effekt på ikke mindre end 22,5 GW. Bag en dæmning over den nederste af de tre slugter har et kæmpereservoir druknet de berømte slugter for stedse. I 2003 påbegyndtes opfyldningen af reservoiret, og den første gruppe af i alt 26 generatorer begyndte at producere strøm. Vandkraftværket stod færdigt i 2012. Omkring 2 mio. mennesker blev genbosat. De økologiske konsekvenser af projektet er uoverskuelige, men vandregulering og flodsejlads vil blive udbygget, og elektricitet sikres til millionbyerne ved flodens nedre løb og munding: Wuhan, Nanjing og Shanghai.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig