Carl Locher, 1851-1915, dansk maler og grafiker, far til Jens Locher. Efter uddannelse hos bl.a. Holger Drachmann og på Kunstakademiet 1872-74 var han elev hos Léon Bonnat i Paris 1875-76 og 1878-79. I Lochers kunst, der mest består af marinebilleder, forenes realistiske, romantiske og impressionistiske træk. Locher var blandt de første Skagensmalere (fra 1872), men 1880-89 boede han i Hornbæk, hvor han malede bl.a. Vinterdag ved Hornbæk Strand (1882, Statens Museum for Kunst). 1893-96 blev han uddannet som raderer i Berlin, og han oprettede en statsstøttet grafisk skole, hvor bl.a. Anna og Michael Ancher samt P.S. Krøyer studerede. Sine sidste år tilbragte Locher på Skagen. Han modtog Eckersbergs Medalje i 1903 og 1904.