Carl Gustav Wrangel, 23.12.1613-25.6.1676, svensk feltmarskal og admiral, greve fra 1651, en af Sveriges dygtigste officerer i stormagtstiden. Wrangel trådte tidligt ind i den svenske hær. Under Torstenssonfejden 1643-45 var han admiral og førte den svensk-hollandske flåde, der besejrede en dansk flådestyrke i Slaget ved Femern 1644. Han ledede herefter flere felttog i Tyskland og Polen. Under krigen mod Danmark 1657 indtog han Frederiksodde (Fredericia). Året efter erobrede han Kronborg og førte den svenske flåde, der i Slaget i Øresund blev besejret af den hollandske flåde, som undsatte det belejrede København. Wrangel erhvervede sig store rigdomme, og han byggede Wrangelska palatset i Stockholm samt Skokloster.