Frederiksodde var i 1651-1664 navnet på den fæstning, anlagt i 1650 af Frederik 3., som blev til byen Fredericia; dette navn stammer fra 1664. Før 1651 hed stedet Bers Odde.