Caribien - musik, Caribien rummer et væld af livskraftige musikkulturer, hvoraf mange har opnået stor popularitet over hele verden. Hver ø har sin egen musikhistorie, og de mange forskellige stilarter er fremkommet som følge af, at musikalske elementer fra især kolonilandene og slavernes afrikanske hjemegne er blevet blandet både indbyrdes og øerne imellem. Den oprindelige indianske befolkning har i denne sammenhæng kun bidraget med skrabe- og rasleinstrumenterne guiro og maracas. Den afrikanske rytmeopfattelse mødes på bl.a. Cuba med spanske romancer, harmonier og dansetyper, og i Jamaicas reggae med britisk folkelig sang, harmoni og enkel rytmik. På Haiti, Martinique og Guadeloupe spores den franske indflydelse, mens Trinidads calypso blander fransk og britisk tradition. Senest er også amerikansk påvirkning blevet mærkbar. Det er typisk, at de fleste musikgenrer modsvarer en danseform (bl.a. biguine, cadence, zouk, merengue, rumba, son, habañera, danzón, mambo, chachachá, bolero og salsa). Fælles for hele området er desuden musikkens betydning for den nationale identitet under selvstændighedskampene. Blandt de kendteste ambassadører for afro-caribiske stilarter er Mighty Sparrow, Harry Belafonte, Celia Cruz, Juan Luis Guerra og Bob Marley.