CPT, i fysikken betegnelse for kombinationen af partikel-antipartikel-ombytning, C, paritet eller spejling, P, samt tidsomvending, T. Ifølge feltteorien er alle naturkræfter uændrede under CPT. Se også symmetri.