Bund Deutscher Mädel, BDM, underorganisation af HitlerJugend, oprettet 1929 som organisation for piger og unge kvinder under 21 år.