Bruno var ærkebiskop af Köln fra 953. Han var en af sin tids lærdeste mænd, og som kansler for sin bror, den tysk-romerske kejser Otto 1. den Store, havde han tillige stor politisk indflydelse.