Brown versus Board of Education of Topeka-sagen, Brown mod Topekas Skolekommission, amerikansk højesteretssag fra 1954, hvis afgørelse fastslog, at raceadskillelse i offentlige skoler var grundlovsstridig og derfor ikke måtte finde sted. Siden den amerikanske højesteret i 1896 knæsatte det såkaldte lige, men adskilt-princip i sagen Plessy versus Ferguson, havde mange sydstater haft raceadskillelse i skoler og flere andre offentlige faciliteter. Foranlediget af borgerrettighedsorganisationen NAACP besluttede domstolen nu enstemmigt, at adskilte faciliteter per definition var ulige, og at alle skoler derfor skulle integreres "hurtigst muligt". Fraværet af en fast tidsfrist resulterede imidlertid i, at det tog mere end ti års borgerrettighedskamp, før den institutionaliserede raceadskillelse var afskaffet i alle stater. Se også Borgerrettighedsbevægelsen.