Plessy versus Ferguson-sagen, amerikansk højesteretsafgørelse fra 1896, som lovliggjorde raceadskillelse. Sagen opstod i 1892 i staten Louisiana, som to år før havde indført raceadskillelse ved lov. En mand ved navn Homer Plessy nægtede imidlertid at se sig henvist til en jernbanevogn bestemt for sorte passagerer. Sagen kom for Højesteret (for dommeren John Howard Ferguson), hvor raceadskillelsespolitikken var i modstrid med den 14. tilføjelse til forfatningen, som forbød offentlig forskelsbehandling. Retten argumenterede imidlertid med, at raceadskillelse ikke i sig selv indebar ulighed mellem sorte og hvide, hvis der var ligeværdige faciliteter til rådighed. Dommen blev først omstødt i 1954 i sagen Brown versus Topeka Board of Education, som forbød raceadskillelse i offentlige skoler.