Bridgewater Canal, kanal i Manchester i Vestengland mellem kulfelter i Worsley i byens vestlige udkant og centrum; 16 km. Kanalen blev bygget i 1761 af kulfelternes ejer, hertugen af Bridgewater, og det store ingeniørarbejde med tunneler, akvædukter og kajer blev udført af James Brindley (1716-72). Anlægget førte til, at kulpriserne i Manchester blev halveret. Kanalen blev ført videre til Liverpool i 1772 og indgår i Manchesterkanalen.