Manchester Ship Canal, kanal i Storbritannien fra Manchester til Merseybugten ved Liverpool; 58 km lang, 14-24 m bred og ca. 9 m dyb. Kanalen, der har fem sluser, blev bygget 1887-94 for at give oceangående skibe adgang til Manchesters havn; den fik stor betydning for Manchesters industrielle udvikling og handel.