Branicki, polsk adelsslægt. Slægtens ældste linje nedstammer fra den serbiske fyrst Jaksa, der spillede en vigtig rolle i Polen i Bolesław 3.s regeringstid (1102-38). Den kendteste repræsentant er Jan Klemens Branicki (1689-1771), der var blandt Polens rigeste og mægtigste magnater. Han blev udnævnt til øverstkommanderende for hæren under kong August 3. og forsøgte efter hans død i 1763 selv at blive valgt til konge. Efter valget i 1764 af Stanisław 2. August Poniatowski måtte Branicki trække sig tilbage til sit slot i Białystok, der havde Versailles som arkitektonisk forbillede og blev samlingspunkt for landets oppositionelle kræfter.