Bornu, historisk rige i Vestafrika, der udgjorde en central del af Kanem-Bornuriget, som opstod omkring år 800 i områderne øst og syd for Tchadsøen. Islams fremvækst i begyndelsen af 1000-t. styrkede Kanem-Bornu, som ved 1200-t.s begyndelse havde betydelig indflydelse i store dele af Nordafrika. Riget opløstes dog i nogen grad pga. dårlig administration og indre uroligheder, men da Bornu i slutningen af 1300-t. blev administrativt centrum, indtrådte igen en opblomstring. Ca. 1600 indgik Bornu i et rige, der var baseret på slavehandel og tributter fra den bofaste befolkning. I 1902 blev Bornu opdelt i fransk, tysk og britisk besiddelse i Vestafrika; i dag indgår størstedelen af området i delstaten Borno i Nigeria.