Bognæs, fliget halvø i den sydligste del af Roskilde Fjord; ca. 5 km2. Halvøen består af to selvstændige morænebakker, hhv. 12 og 16 m.o.h., som både er forbundet indbyrdes samt med resten af Sjælland ved smalle landtanger. Bakkerne er dækket af gamle løvskove og omgivet af en bræmme af strandenge. Bognæs blev fredet i 1969 som en del af herregårdsfredningen, Selsø-Lindholm-fredningen. Området er kendt for sit rige fugleliv, bl.a. yngler havørn her, og på strandengene lever mange vadefugle.