Birger Brosa, d. 9.1.1202, svensk jarl, gift med Birgitta, der var datter af kong Harald 4. Gille af Norge. Birger omtales af Saxo, men tilnavnet Brosa ('den leende') findes kun i islandske sagaer. Hans slægtskabsforbindelser bragte ham i berøring med de mange stridigheder i såvel Norge som Danmark. I Sverige var han i kraft af sin position med til at sikre freden mellem de stridende slægter. Birger Brosa forhandlede med Henrik Løve om privilegier for Lübeck og kommanderede en ledingshær.