Bertrand du Guesclin, ca. 1320-1380, fransk hærfører i Hundredårskrigen. Du Guesclins bedrifter i kongens tjeneste gjorde, at han hurtigt blev bemærket. I 1364 slog han kongen af Navarra, Karl 2. den Onde, ved Cocherel. Efter en kort periode i engelsk fangenskab befriede han Frankrig fra plyndringer, som var iværksat af de nu arbejdsløse hære. Ved at vinde dem for sig kastede han sig ind i kampen om Castiliens trone, og det lykkedes ham at få indsat den franske konges kandidat, Henrik 2. den Storsindede. Du Guesclins store militære sejre indbragte ham embedet som connétable (hærchef), og sine sidste ti år brugte han på at bekæmpe englænderne i Guyenne. Hans ry var i samtiden enormt, og 1800-t. dyrkede ham som helt på samme måde som 1900-t. Jeanne d'Arc.