Bernt Anker var en norsk forretningsmand og mæcen. Efter studier ved Københavns Universitet overtog han ved faderens død dennes store handelshus i Kristiania (Oslo) og udvidede det med talrige virksomheder. Han indtog som skibsreder, trælasthandler og jernværksejer en central stilling i norsk forretningsliv og var Norges dengang rigeste mand. Skønt ven af den danske kronprins (Frederik 6.) udtrykte Anker sig kritisk om Norges vilkår i Helstaten.