Badr er en lokalitet sydvest for Medina, hvor Muhammed og de første muslimer i 624 sejrede i et slag mod Quraysh fra Mekka. Den muslimske hær var talmæssigt den mekkanske underlegen, men gik alligevel af med sejren, hvilket senere muslimsk overlevering forklarer med, at Gud var på muslimernes side. Sejren ved Badr blev politisk udnyttet af Muhammed og muslimerne til indgåelse af samarbejde med stammer, der indtil da havde været allieret med Quraysh i Mekka.