Qurayshitter er medlemmer af de stammer, der tilsammen udgjorde Quraysh, den ledende stammesammenslutning i Mekka fra begyndelsen af 500-tallet indtil muslimernes erobring i 630. Muhammed tilhørte stammen, Banu Hashim, der var med i Quraysh.