Babrios, græsk digter fra 100-t. e.Kr., skrev korte digte i jambisk metrum (hinkejamber). Som sin kilde og inspiration nævner Babrios selv Æsop. De fleste digte er dyrefabler, men der er også anekdoter om mennesker. Hans digte har den normale fabelform; først en hurtigt skitseret situation og så en "morale". Som fabeldigter kan Babrios dog hverken måle sig med den lidt ældre romerske digter Phaedrus eller med La Fontaine.