Axel Dessau, dansk turistchef. Dessau blev i 1949 Danmarks første turistchef i New York og var i en menneskealder en entusiastisk og idérig "Mr. Denmark" i USA. Han har en væsentlig del af æren for den voldsomme stigning i turiststrømmen fra USA til Danmark, som fandt sted i efterkrigsårene. Blandt hans mange idéer, som først kunne realiseres efter hans hjemkomst fra USA i 1978, var Margueritruten. I 1943 udgav han sammen med Bo Bramsen første udgave af den meget benyttede turisthåndbog Danmark rundt.