Aulus Persius Flaccus, 34-62, romersk digter, hvis samlede produktion består af seks satiriske digte. Han stammede fra en fremtrædende familie og hørte til i kredsen af stoisk orienterede digtere og forfattere omkring Seneca, men trods sin status afholdt han sig fra deltagelse i det politiske liv. Persius ser sine satiriske digte i forlængelse af Lucilius og Horats, "som sniger sig ind i sin smilende vens inderste for at kritisere alle hans fejl; han forstår at snyde sin næse og hænge folk til tørre på den". Men Persius' satire er langt mere bitter og moralsk fordømmende end hans forgængeres, og hans stil er abrupt og ofte svær at forstå.