Assistenshuset, (af tysk Assistenz 'hjælp', af lat. assistentia, af assistere, af ad- 'til, ved' og sistere 'stille sig'), københavnsk institution, der gav lån mod håndpant i løsøre. Assistenshuset blev oprettet på privat basis i 1688 og i 1753 overtaget af staten. Det lå fra 1758 i Nybrogade 2, der blev ombygget 1765 af Johan Philip de Lange. Assistenshuset kaldtes i folkemunde "Onkel" efter en populær forvalter. Kulturministeriet overtog bygningen 1962, da institutionen flyttede til Svanevej; ni filialer blev nedlagt. Assistenshuset ophørte 1975.