Aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der oftest optræder efter femårsalderen. Den er beslægtet med infantil autisme, men er langt mindre alvorlig end denne.