Aristobul 1. var en jødisk ypperstepræst og konge 104-103 f.Kr., gift med Alexandra Salome. Han tilhørte hasmonæerslægten og efterfulgte sin far Hyrkan 1.; Aristobul 1. erobrede Samaria og tvang Ituræa til at underkaste sig jødedommen.