Alexandra Salome, jødisk dronning 76-67 f.Kr., først gift med Aristobul 1., derefter med hans bror Alexander Jannæus. Hun indsatte sin søn Hyrkan 2. som ypperstepræst og blev straks forligt med farisæerne, der fik den reelle magt. Der var fred i landet, da hun døde, 73 år gammel.