Alexander var en jødisk ypperstepræst og konge 103-76 f.Kr. Som andre af makkabæerne lagde han sig ud med farisæerne. Under de langvarige borgerkrige, hvor 50.000 jøder skal have mistet livet, lod han 800 af oprørerne korsfæste i Jerusalem og deres hustruer og børn slå ihjel for øjnene af dem. Alexander var gift med Alexandra Salome, der efterfulgte ham som regent.