Alster, biflod til Elben; 53 km lang. Alster udspringer 25 km nord for Hamburg og løber ind i denne; midt i byen opdæmmes den i de to kunstige søer Außen-Alster og Binnen-Alster. Floden er sejlbar gennem en sluse i dæmningen til Elben.