Alphonse Juin, 1888-1967, fransk officer, marskal fra 1952. Efter deltagelse i 1. Verdenskrig gjorde Juin karriere i Marokko. I 1940 deltog han som divisionskommandør i slaget om Frankrig, men blev taget til fange af tyskerne den 5. maj. Efter løsladelse i 1941 udnævnte Vichyregeringen Juin til chef for hæren i Nordafrika. Ved de allieredes landgang i 1942 gik han over til De Frie Franske Styrker, blev deres chef først i Nordafrika og siden under felttoget i Italien; i 1944 udnævntes han til generalstabschef for den franske hær. Juin var 1947-51 generalresident i Marokko, 1951-53 fransk forsvarschef og samtidig chef for NATOs landstyrke i Mellemeuropa. I 1953 blev han chef for NATOs centralkommando, men da han i 1956 vendte sig mod en Europahær med tysk deltagelse, blev han afskediget. Med baggrund i sin karriere i kolonierne kritiserede Juin senere de Gaulles politik i Algeriet. I 1960 blev han tvunget til at træde ud af Det Nationale Forsvarsråd, og i 1962 trak han sig tilbage med rang af general.