Alfred Weber, 1868-1958, tysk samfundsforsker, uddannet som jurist og økonom; bror til Max Weber. Med Reine Theorie des Standorts (1909) grundlagde han den geografiske teori om industrivirksomheders lokalisering, idet han betragtede minimering af transport- og lønomkostninger samt maksimering af fordele ved at placere sig nær andre virksomheder som afgørende. Sammen med broderen udførte han de første arbejdssociologiske undersøgelser. I 1935 behandlede han samfundenes udvikling i Kulturgeschichte als Kultursoziologie. Mens han tidligere havde været tilhænger af tysk ekspansion i Østeuropa, frasagde han sig i 1933 sit professorat i protest mod nazismen. Efter 2. Verdenskrig spillede han en stor rolle i genrejsningen af vesttysk samfundsforskning på grundlag af humanistiske værdier.