Alfred Krarup, 1872-1950, dansk bibliotekar, 1898-1942 ved Universitetsbiblioteket i København. Krarup udgav Katalog over Universitetsbibliotekets Haandskrifter (2 bd., 1929-35) og s.m. Balder Erichsen Dansk historisk Bibliografi (3 bd., 1917-29). Endvidere udgav han middelalderlige kilder til kontakten mellem Danmark og pavestolen: Acta pontificum Danica (6 bd., 1907-15, 1943) og Bullarium Danicum (1931-32).