Albert af Stade, tysk krønikeskriver fra begyndelsen af 1200-t., abbed i det cisterciensiske Mariakloster i Stade nær Hamburg i 1232; fra 1240 knyttet til franciskanerklosteret samme sted. Han skrev om Den Trojanske Krig og om bibelske emner på vers. Størst interesse har hans verdenskrønike frem til 1256, der dels bygger på et bredt udvalg af den middelalderlige historieskrivning, dels indeholder meddelelser om Nordtyskland og Danmark, krydret med genealogiske optegnelser og beskrivelser af en rejse fra Stade til Rom og Det Hellige Land.