Akitofel er i Det Gamle Testamente kong Davids rådgiver. Han sluttede sig til Absaloms oprør mod David (2.Sam. 15,12-34), men da hans kloge plan blev afsløret af Davids trofaste rådgiver Hushaj, rejste han hjem, ordnede sine sager og tog livet af sig (2.Sam. 17,23).