Aischines, ca. 390-314 f.Kr., athensk taler og folkefører. Aischines var skuespiller og sekretær for forskellige embedskollegier, indtil han i 340'erne trådte frem som folketaler. Først optrådte han mod Filip 2., men som en af Athens ti fredsgesandter i 346 skiftede han side og var fra 346 til 330 promakedonsk politiker og Demosthenes' bitre modstander. I 343 blev han frikendt i den forræderiproces, som Demosthenes havde anlagt, men i 330 tabte han processen om æreskransen til Demosthenes. Da han ikke kunne betale den rettergangsbøde, han fik, emigrerede han til Rhodos.